Tin Tức Hot

Xây dựng và phát triển Thủ đô tương xứng với những tiềm năng, lợi thế đang có

Đưa Hà Nội trở thành thành phố thông minh thông qua việc kiến tạo môi trường sáng tạo, minh bạch

"Hà Nội cần một kế hoạch tổng thể, chương trình hành động phát triển thành phố, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới với chính sách đột phá, bền vững trong dài hạn. Đặc biệt, cần có tầm nhìn đến những khu vực tiềm năng, những quận, huyện mới. Đô thị hóa là một động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững và thúc đẩy khởi nghiệp. Thành phố nên hành động có chiến lược, đa dạng hóa nền kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại. Hà Nội cần quy hoạch hợp lý và kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc với các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội, rộng hơn là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng là nơi có tiềm năng rất lớn về công nghệ và đang trên đường đi vào nền kinh tế số hóa, kinh tế tri thức một cách tích cực. Đó là một hướng để xây dựng động lực tăng trưởng mới. Hà Nội cần đi đầu trong Cách mạng công nghiệp 4.0, nền kinh tế số ở nước ta. Do đó, cần đẩy nhanh triển khai dự án thành phố thông minh thông qua việc kiến tạo môi trường sáng tạo, minh bạch và hiện đại hóa bộ máy quản lý hành chính để tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, tạo lập nền tảng mạnh mẽ cho quá trình phát triển...

Hà Nội cần phát huy vai trò là cái nôi của cả nước trong đào tạo nhân tài, hiền tài trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học, vật lý, tin học… Hiếm có thủ đô nào có nhiều tài năng trẻ như Hà Nội. Vì vậy, cần có cơ chế tốt, huy động nhân tài, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô để các tài năng “dù đi bốn phương trời, lòng vẫn hướng về Hà Nội”.

Xúc tiến đầu tư khởi nghiệp không chỉ là công việc của thành phố, mà lãnh đạo cấp quận, huyện cũng phải chú trọng, đổi mới cách làm. Nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nằm ở cấp quận, huyện, xã, phường. Do đó, chính quyền các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cần thường xuyên đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp; đây cũng là cấp sát dân, sát doanh nghiệp nhất, nên càng cần phải “nóng lên” vì sự phát triển. Hà Nội cần có đột phá về quy trình để các nhà đầu tư không mất nhiều thời gian, gặp nhiều khúc mắc khi làm việc. Các ngành, các cấp có cơ chế phản ứng hỗ trợ kịp thời khi nhà đầu tư gặp khó khăn".

(Trích phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị "Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển", diễn ra ngày 17-6-2018).

Các cơ quan trung ương cần phát huy cao hơn nữa trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hà Nội

"Hà Nội là một trong hai đô thị lớn nhất của cả nước và còn là Thủ đô, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục,… Do vậy, việc xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại là vinh dự và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của Trung ương và cả nước, nên thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc phát huy lợi thế của mình kết hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành và các địa phương. Đồng thời, đề nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương cần phát huy cao hơn nữa trách nhiệm của mình, quan tâm, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hà Nội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nhìn lại những kết quả và thành tựu đạt được trong 10 năm qua, chúng ta tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm làm nên nhiều kết quả và thành tựu trên chặng đường phát triển mới để xây dựng Thủ đô Hà Nội - Thăng Long nghìn năm văn hiến ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xứng đáng là Thành phố Vì hòa bình, là Thủ đô Anh hùng của cả nước.

(Trích phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12).

HNM


Tin Tức Cùng Chuyên Mục