Tin Tức Hot

USDA: Dự báo cung cầu lúa mì thế giới niên vụ 2018/19

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2018 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 736,26 triệu tấn.

Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 7/2018.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Ngành TACN

Nội địa

XK

Thế giới

273,5

736,26

182,69

142,33

748,87

185,45

260,88

Mỹ

29,95

51,21

3,67

3,54

31,49

26,54

26,8

Các TT khác

243,55

685,05

179,01

138,8

717,39

158,92

234,08

TT XK chính

25,59

219

6,16

63,2

149,9

82,2

18,65

Argentina

0,7

19,5

0,01

0,1

5,7

14,2

0,31

Australia

4,9

22

0,15

4,6

8,1

16

2,95

Canada

5,61

32,5

0,5

4

9,1

24,5

5,01

EU-27

14,39

145

5,5

54,5

127

27,5

10,39

TT NK chủ yếu

167,49

202,02

95,77

35,62

285,04

6,43

173,81

Brazil

1,27

4,9

7,5

 

X

0,6

12,2

0,3

1,17

Trung Quốc

126,82

128

4,5

17

122

1,2

136,12

Trung Đông

12,67

18,86

18,59

4,83

39,12

1,14

9,86

Bắc Phi

14,4

21,1

26,28

2,25

45,88

0,69

15,22

Pakistan

4,83

25,5

0,01

1,2

25,3

1

4,04

Đông Nam Á

5,29

0

27,5

8,79

26,24

1,04

5,51

Các TT khác

Ấn Độ

13,2

97

0,5

5

98

0,4

12,3

SNG -12

19,38

121,24

8,88

27,51

77,89

60,03

11,58

Nga

10,22

67

0,6

17

39

34

4,82

Kazakhstan

2,83

14

0,06

1,9

6,7

8,5

1,69

Ukraine

1,4

25,5

0,03

3,2

9,4

16,5

1,03

Nguồn: VITIC/USDA

Vũ Lanh

vinanet

Nguồn: Vinanet


Tin Tức Cùng Chuyên Mục