Tin Tức Hot

Triển khai 54 cuộc thanh tra, kiểm tra

Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Văn Tiến cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Bộ NN&PTNT đã triển khai 54 cuộc thanh tra, kiểm tra. Riêng Thanh tra bộ đã triển khai 23 cuộc.

Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đến nay, đã ban hành 8 kết luận, kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 3,9 tỷ đồng, trong đó thu hồi hơn 2,5 tỷ đồng, giảm trừ hơn 1,4 tỷ đồng; ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 442 triệu đồng.

Cũng theo ông Tiến, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thông tin ớt bột khô có chứa Aflatoxin, bộ đã triển khai 3 đoàn thanh tra. Kết quả, có 36,25% số mẫu thu được có chứa Aflatoxin B1 vượt ngưỡng. Đây là chất có khả năng gây ung thư. Bộ đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát điều kiện bảo quản trong sản xuất, chế biến và kinh doanh ớt bột.

Bộ cũng triển khai tổ công tác xác minh thông tin Báo nêu về việc cà phê trộn pin tại tỉnh Đăk Nông theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra cơ sở thu gom, sơ chế cà phê tại tỉnh Đăk Nông và các tỉnh có trồng cà phê. Đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị truyền thông về vụ lõi pin và sỏi trộn vào vỏ cà phê để trộn vào hạt hồ tiêu; vụ việc ớt bột bị nhiễm chất Aflatoxin vượt ngưỡng cho phép.

Các tổng cục, cục thuộc bộ đã thực hiện 31 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra phát hiện nhiều hành vi vi phạm, đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 720,2 triệu đồng. Các hành vi vi phạm tập trung một số lĩnh vực như thủy sản, thủy lợi, thú y, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Thực hiện xử lý sau thanh tra, giám sát đoàn thanh tra thông qua việc đôn đốc, các đơn vị đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan. Đến nay, tổng số tiền xử lý sau thanh tra các đơn vị nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra bộ được hơn 810,3 triệu đồng.

Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm, bộ đã tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2018. Các cuộc thanh tra được triển khai đúng theo quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm kinh phí, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của bộ, ngành.

Ngoài ra, còn tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm là bơm tạp chất vào tôm; sản xuất, kinh doanh ớt bột khô có Aflatoxin; chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, nguyên liệu kháng sinh; hoạt động kiểm dịch động vật, thực vật, chất lượng sản phẩm hàng hóa; hoạt động chứng nhận hợp quy, thử nghiệm phân bón…

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Tiến cho biết, sẽ tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra trong quý III/2018 theo kế hoạch thanh tra năm 2018; triển khai đoàn thanh tra đột xuất khi có chỉ đạo của bộ; đoàn xác minh nội dung theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra về phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh, hành vi bơm tạp chất vào tôm… Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổng cục, cục thuộc bộ việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2018.

Phương Hiếu


Tin Tức Cùng Chuyên Mục