Tin Tức Hot

TP.HCM chỉ quan trắc chất lượng không khí 10 ngày/tháng

Mỗi tháng, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM chỉ thực hiện việc quan trắc 10 lần vào 2 thời điểm trong ngày. Kết quả cũng không được cập nhật ngay.

An Huy


Tin Tức Cùng Chuyên Mục