Tin Tức Hot

Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Sau hơn 7 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (LLTP), Bộ Tư pháp luôn xác định hoạt động xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu LLTP là nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực LLTP. Do đó, Bộ đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm giải quyết tình trạng thông tin LLTP bị tồn đọng, chấm dứt tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu LLTP, tăng cường xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP.

Hình minh họa

Tại Bộ Tư pháp, tính đến ngày 31/12/2017, đã nhận được 1.312.537 thông tin LLTP; đã cập nhật, xử lý 1.288.958 thông tin LLTP. Bộ Tư pháp đã thực hiện tích hợp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu LLTP 521.247 bản LLTP, 403.995 thông tin chấp hành xong phạt tù, đặc xá và 192.223 thông tin LLTP bổ sung; cung cấp cho các Sở Tư pháp 409.106 thông tin LLTP.

Tính đến ngày 31/12/2017, 63 Sở Tư pháp đã nhận được 3.348.518 thông tin LLTP; kiểm tra, phân loại 3.222.903 thông tin LLTP; lập LLTP điện tử và cập nhật thông tin LLTP bổ sung 2.299.235 thông tin; cung cấp cho Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp khác 870.090 thông tin LLTP bằng giấy và điện tử theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng như các Sở Tư pháp không ngừng đẩy mạnh việc cập nhật, xử lý thông tin để đưa vào tích hợp, lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu LLTP. Trong giai đoạn đầu, số lượng thông tin được kiểm tra, phân loại tại các Sở Tư pháp chỉ chiếm từ 35 đến 75% thông tin nhận được (từ năm 2010 - 2012).

Còn từ năm 2013 đến nay, số lượng thông tin được kiểm tra, phân loại đã chiếm 96% số lượng thông tin nhận được, trong đó đã xử lý, tích hợp trong Cơ sở dữ liệu LLTP và cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp khác chiếm hơn 75% thông tin đã được tiếp nhận.

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, từ tháng 5/2011, Bộ Tư pháp đã triển khai xây dựng Phần mềm quản lý LLTP. Nhằm từng bước thay thế việc gửi thông tin LLTP bằng văn bản giấy và hạn chế tối đa việc thông tin phải nhập lại nhiều lần, từ tháng 5/2015, Bộ Tư pháp đã đưa vào sử dụng phân hệ trao đổi thông tin LLTP điện tử giữa Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp đã chuyển được 313.133 thông tin LLTP điện tử. Ngoài ra, một số Sở Tư pháp cũng đã chủ động tiến hành xây dựng Phần mềm riêng để xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu lý LLTP và thực hiện cấp Phiếu LLTP.

Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, các hoạt động trong lĩnh vực LLTP vẫn còn một số tồn tại như số lượng thông tin tồn đọng, chưa được cập nhật, lưu giữ vào cơ sở dữ liệu LLTP còn nhiều; chất lượng Cơ sở dữ liệu LLTP chưa đảm bảo.

Một số Sở Tư pháp chưa thật sự chủ động sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP để phục vụ hoạt động cung cấp thông tin, cấp Phiếu LLTP theo quy định; chưa triển khai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin LLTP giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP với các cơ quan đầu mối cung cấp thông tin.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng của hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP, các Sở Tư pháp cần tập trung xử lý triệt để thông tin LLTP còn tồn đọng, tăng cường tích hợp thông tin vào Cơ sở dữ liệu LLTP bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và nhanh chóng.

Bộ Tư pháp đẩy mạnh việc triển khai xây dựng Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP điện tử, tạo cơ sở để xây dựng Phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp và Bộ Công an cần sớm có văn bản hướng dẫn Sở Tư pháp và Công an các tỉnh, TP trực thuộc TƯ triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP.

Đồng thời nghiên cứu xây dựng Đề án tổng thể với sự tham gia của các bộ, ngành có nhiệm vụ cung cấp thông tin LLTP để thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu LLTP điện tử; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật LLTP về tổ chức, quản lý Cơ sở dữ liệu LLTP.

Minh Khuê

Nguồn: Pháp Luật VN


Tin Tức Cùng Chuyên Mục