Tin Tức Hot

Thái Bình: Phối hợp chặt để giải quyết các vụ việc phức tạp

9 tháng năm 2018, Cục THADS Thái Bình đã tích cực chỉ đạo Hệ thống THADS toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các mặt công tác, đặc biệt công tác chuyên môn.

Hình minh họa

Kết quả THADS đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm trước, kết quả THA về tiền đạt 24,5% - vượt 14,7% so với cùng kỳ năm 2017. Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng, các vụ việc giải quyết án trọng điểm, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; các vụ việc liên quan đến hoạt động tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả…

Một trong những giải pháp từ nay đến cuối năm được Cục THADS Thái Bình quan tâm thực hiện là rà soát, phân loại án, trên cơ sở đó tập trung giải quyết những vụ việc THA có điều kiện thi hành; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, khiếu nại kéo dài, các vụ án lớn liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

V.Hòa


Tin Tức Cùng Chuyên Mục