Tin Tức Hot

Thái Bình đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc lá đến năm 2020

Thái Bình đã xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đến năm 2020 với tinh thần quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các khu vực bến xe, nhà ga được treo biển cấm hút thuốc

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên công tác công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại do thuốc lá gây ra, từ đó thay đổi hành vi hút thuốc, giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Phấn đấu giảm nhu cầu sử dụng và tăng cường kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá và tiêu thụ thuốc lá trên địa bàn tỉnh nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra. Tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói thuốc.

Ban chỉ đạo Phòng chống thuốc lá tỉnh Thái Bình đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong một số nhóm đối tượng sau: Thanh thiếu niên (từ 15 - 24 tuổi): Từ 26% năm 2011 xuống 18% năm 2020; Nam giới: Từ 47,4% năm 2011 xuống 39% năm 2020; Nữ giới: Xuống dưới 1,4% năm 2020.

Trong đó, Sở Y tế là cơ quan thường trực của Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá; đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng chống tác hại của thuốc lá trong phạm vi toàn tỉnh; hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

Khánh Ngọc


Tin Tức Cùng Chuyên Mục