Nguyễn Bá Cảnh

Vi phạm Luật Hôn nhân, ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị cách chức

17:41, 12/04/2019

Với 35/43 số phiếu đồng ý, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất đề nghị cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông ...

Có bao phiếu đồng ý cách hết tất cả chức vụ của ông Nguyễn Bá Cảnh?

17:32, 12/04/2019

Chiều 12.4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng đã bỏ phiếu để thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh. ...

Đà Nẵng đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

17:02, 12/04/2019

Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra đề nghị cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn ...

Thành ủy Đà Nẵng làm quy trình kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

17:02, 12/04/2019

Thành ủy Đà Nẵng đang làm quy trình xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, về việc vi phạm những điều đảng ...

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị cách hết chức vụ trong Đảng

17:02, 12/04/2019

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị kỷ luật ở mức cách hết chức vụ trong Đảng do vi phạm luật hôn nhân và gia đình. ...

Đề nghị cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh

16:40, 12/04/2019

Thành ủy Đà Nẵng thống nhất đề nghị cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh. ...

Đề nghị cách tất cả chức vụ trong Đảng với ông Nguyễn Bá Cảnh

16:02, 12/04/2019

Ông Nguyễn Bá Cảnh vi phạm Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình và vi phạm Quy định 47 của Trung ương về những ...