Chùa Ba Vàng

Tài khoản Facebook Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng bị khóa

17:52, 09/04/2019

Cục Phát thanh truyền hình, Bộ TT&TT đã yêu cầu Facebook khóa tài khoản của bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng. ...

Khóa tài khoản Facebook của bà Phạm Thị Yến

11:13, 09/04/2019

Sau đề nghị của Sở TT&TT Quảng Ninh, Cục Phát thanh truyền hình, Bộ TT&TT đã yêu cầu Facebook khóa tài khoản của bà Phạm ...