Tin Tức Hot

Sở Xây dựng Nghệ An rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 6 lĩnh vực

Báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: đã cải tiến quy trình thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết ở 6 lĩnh vực; có những lĩnh vực giảm 13 ngày so với trước.

Cụ thể: Lĩnh vực hoạt động xây dựng có 7 thủ tục được rút ngắn thời gian, mỗi thủ tục giảm từ 2-6 ngày. Riêng thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cắt giảm thời gian thẩm định 8 ngày, từ 40 ngày xuống 32 ngày làm việc đối với công trình cấp I.

Thi công đường Vinh - Hưng Tây. Ảnh: H.H

Lĩnh vực quy hoạch và hạ tầng cơ sở có 12 thủ tục được rút ngắn thời gian, mỗi thủ tục giảm từ 3-5 ngày; như: Thủ tục quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù rút ngắn thời gian 10 ngày; thủ tục thẩm định quy hoạch mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 (lập mới và điều chỉnh) giảm thời gian 13 ngày.

Lĩnh vực cấp phép xây dựng có 14 thủ tục được rút ngắn thời gian, mỗi thủ tục giảm từ 5-15 ngày; lĩnh vực vật liệu xây dựng có 4 thủ tục được rút ngắn thời gian, mỗi thủ tục giảm từ 2-5 ngày.

Lĩnh vực bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có 1 thủ tục rút ngắn thời gian, giảm 1 ngày; lĩnh vực bất động sản có 1 thủ tục rút ngắn thời gian, giảm 6 ngày.

Trân Châu

Nguồn: Nghệ An


Tin Tức Cùng Chuyên Mục