Tin Tức Hot

Repsol đàm phán mua lại các tài sản của ExxonMobil ở Vịnh Mexico

Công ty dầu mỏ Repsol của Tây Ban Nha đang tiến hành đàm phán để mua lại một số tài sản nước sâu ở Vịnh Mexico từ Tập đoàn Exxon Mobil với giá khoảng 1 tỷ USD.

Thương vụ này sẽ mang lại lợi ích cho ExxonMobil bởi Tập đoàn này đang đẩy mạnh việc bán các tài sản nhằm huy động tiền mặt để thanh toán cho các cổ đông và tài trợ cho các dự án lớn.

Từ năm ngoái, Exxon đã bắt đầu triển khai thoái vốn tại khu vực Vịnh Mexico với việc chào bán 9 tài sản, bao gồm: 50% cổ phần tại mỏ dầu điều hành Julia, cũng như 9,4% cổ phần tại mỏ Heidelberg và 23% cổ phần tại mỏ Lucius - do Occidental Petroleum điều hành.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)


Tin Tức Cùng Chuyên Mục