Tin Tức Hot

Phỏng vấn một con dấu

- Thưa anh, theo dự đoán của giới thạo tin, các thứ dấu má của nhiều bộ ngành ở xứ mình thời gian tới sẽ lâu mòn hơn. Tại sao lại có dự đoán như vậy?

- Dự đoán đó chính xác, và đáng mừng. Lý do là các bộ ngành đang bắt buộc phải hoàn thành việc cắt giảm chừng 50% điều kiện, thủ tục kinh doanh. Mỗi thứ thủ tục cắt giảm sẽ đi liền với số lượng văn bản đóng dấu giảm theo. Doanh nghiệp thấy con dấu của các bộ lâu mòn thì họ nhiệt liệt hoan nghênh.

- Nhưng tại sao việc cắt bỏ thủ tục mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp mà tới bây giờ mới diễn ra căn cơ, rành mạch?

- Đơn giản vì tăng lợi ích chung thì phải giảm lợi riêng. Nhiều bộ ngành lâu nay giống như lãnh địa, ban phát quyền hành thấy ớn. Họ chỉ cần ho một tiếng là doanh nghiệp chạy cong đuôi. Xin - cho là triệu chứng lâm sàng của căn bệnh tư lợi bằng quyền lực. Đâu có dễ để người có quyền tự động cắt bỏ lợi quyền. Phải thúc ép từ trên dữ lắm, mới có chuyện đồng loạt cắt bỏ.

- À, tức là nếu không dứt dạt với lề thói cũ thì thủ tục nặng nề sẽ sẵn sàng trở lại?

- Đúng boong! Chừng nào mà cả bộ máy hành chánh hiểu nhuần nhuyễn rằng mình ở đó để phục vụ, nhũng nhiễu mới thoái lui. Cái gì sai thì dứt khoát bỏ, chớ đừng sửa sai rồi vỗ ngực khoe rằng vừa… cải tiến!

TƯ QUÉO


Tin Tức Cùng Chuyên Mục