Tin Tức Hot

Phổ điểm khối thi truyền thống của thí sinh cả nước

Bên cạnh việc công bố phổ điểm từng môn thi, Bộ GD&ĐT cũng công bố phổ điểm theo khối thi truyền thống của thí sinh cả nước.

Năm 2018, cả nước có 23.929 thí sinh đạt điểm khối A trên 19 điểm

Theo công bố phổ điểm theo khối của Bộ GD&ĐT, phổ điểm của khối A dao động từ 13 tới 20 điểm. Có 23.929 thí sinh đạt điểm từ trên 19 tới 20; 7.077 thí sinh đạt điểm trên 22 tới 23 điểm.

Số thí sinh đạt trên 25 tới 26 điểm là 743 thí sinh. Từ trên 26 tới 29 điểm có 319 thí sinh. 1 thí sinh đạt điểm trên 29 tới 30.

Phổ điểm khối A của học sinh cả nước năm 2018

Phổ điểm khối A1 rộng hơn một chút - dao động từ 12 tới 20 điểm. Điểm trung bình của khối A1 là 15,24. Tổng điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 15. Số thí sinh đạt điểm từ trên 25 tới 29 là 2.236 thí sinh. Số thí sinh đạt điểm từ trên 20 tới 25 là 20.917 thí sinh.

Phổ điểm khối B dao động từ 12 tới 20 điểm. Điểm trung bình của khối B là 15,36. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 15,1.

Khối C có phổ điểm tương tự: từ 12 tới 20. Điểm trung bình khối C là 15,61. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15,5.

 

X

Điểm trung bình của tổng điểm của các khối thi được phân tích đều lớn hơn 15

Theo Bộ GD&ĐT, tổng điểm của các khối thi đều có phân phối tiệm cận gần tới phân phối chuẩn, điểm trung bình và trung vị của các khối thi gần như nhau.

Tổng điểm theo các khối thi có độ phân tán cao, phân hóa tốt hơn so với tổng điểm theo các khối thi của năm 2017.

Điểm trung bình của tổng điểm của các khối thi được phân tích đều lớn hơn 15.

Năm 2017, Bộ GD&ĐT cho phép các trường ĐH được mở rộng các tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên thực tế, lựa chọn của thí sinh vẫn chủ yếu dựa theo các tổ hợp truyền thống… Năm 2018, Bộ cũng yêu cầu các trường giành ít nhất 25% chỉ tiêu cho các tổ hợp khối thi truyền thống.

T.Fan

Nguồn: PL&XH


Tin Tức Cùng Chuyên Mục