Tin Tức Hot

Phản biện tục ngữ

vanhien.vn - Đa số các câu tục ngữ của dân tộc ta còn nguyên giá trị, nhưng có một số câu (như nêu trong bài), không còn phù hợp. Đó cũng là điều tự nhiên vì nền văn minh liên tục phát triển. Tục ngữ các dân tộc khác cũng vậy thôi. 01. Xấu đều hơn tốt lỏi - Trời!38. Làm lớn thì làm láo – sai

Phương Quang Châu Vân |


Tin Tức Cùng Chuyên Mục