Tin Tức Hot

Nửa đầu năm 2018, sắt thép xuất khẩu sang Lào tăng vượt trội

Trong nửa đầu năm 2018, Lào tăng nhập khẩu sắt thép từ Việt Nam thay vì mặt hàng than đá như trong 6 tháng đầu năm 2017.

Theo thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Lào đạt 300,16 triệu USD tăng 13,40% so với cùng kỳ năm 2017. Tính riêng tháng 6/2018, kim ngạch xuất sang thị trường này đạt 56,1 triệu USD, giảm 4,0% so với tháng 5/2018 nhưng tăng 31,42% so với tháng 6/2017.

Về cơ cấu mặt hàng, nửa đầu năm 2018 mặt hàng sắt thép đã tăng mạnh vượt trội thay thế mặt hàng than đá so với cùng kỳ 2017.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng sắt thép chiếm 17,5% tỷ trọng đạt 53,7 triệu USD, với 71,2 nghìn tấn, tăng 26,79% về lượng 38,68% trị giá, giá xuất bình quân 740,86 USD/tấn, tăng 9,38% so với cùng kỳ. Tính riêng tháng 6/2018, xuất khẩu sắt thép sang Lào đạt 13,4 nghìn tấn, trị giá trên 10 triệu USD, tăng 18,76% về lượng và 14,34% trị giá so với tháng 5/2018, giá bình quân 745,8 USD/tấn, giảm 3,73%.

Đứng thứ hai là mặt hàng xăng dầu, với lượng xuất đạt 77 nghìn tấn, trị giá 51,9 triệu USD, giảm 18,25% về lượng nhưng tăng 1,92% trị giá, giá xuất bình quân 674,2 USD/tấn, tăng 24,66% so với cùng kỳ.

Ngoài hai nhóm hàng chủ lực kể trên, Lào còn nhập khẩu từ thị trường Việt Nam như phân bón, giấy và sản phẩm, máy móc thiết bị…

Đặc biệt, nếu như 6 tháng đầu năm 2017 mặt hàng than đá có tốc độ tăng đột biến, thì ngược lại 6 tháng đầu năm 2018 suy giảm mạnh cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 83,04% và 74,96% tương ứng với 8,5 nghìn tấn, trị giá 1,07 triệu USD, giá xuất bình quân 125,52 USD/tấn, tăng 47,67% so với cùng kỳ.

 

X

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm nay, các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Lào đều có tốc độ tăng trưởng, chiếm 58% và ngược lại mặt hàng suy giảm kim ngạch chiếm 41%.

Hàng hóa xuất khẩu sang Lào 6 tháng đầu năm 2018

(Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)

Hương Nguyễn

Vinanet


Tin Tức Cùng Chuyên Mục