Tin Tức Hot

Nổi tiếng đa mưu túc trí nhưng Tư Mã Ý vẫn khó làm việc lớn vì 3 người này

Lập nhiều chiến công cho Tào Ngụy nhưng trong cuộc đời của Tư Mã Ý có tới ba nhân vật khiến ông khó làm nên nghiệp lớn, thậm chí còn là kỳ phùng địch thủ thời Tam Quốc. Họ là ai?

- Video: Nổi tiếng đa mưu túc trí nhưng Tư Mã Ý vẫn khó làm việc lớn vì ba người này. Nguồn: Tranh Đá Quý Tân Phú Khánh.

Ảnh minh họa.

Phượng Vũ (Theo Tranh Đá Quý Tân Phú Khánh)


Tin Tức Cùng Chuyên Mục