Tin Tức Hot

Năm 2019 - Sách trắng về phát triển doanh nghiệp sẽ được công bố

Dự kiến việc công bố Sách trắng về phát triển doanh nghiệp bắt đầu được công bố vào ngày 13/10/2019 (Ngày Doanh nhân Việt Nam) và được công bố công khai cũng vào ngày, tháng này trong các năm tiếp theo.

Bình quân giai đoạn 2010-2017, số doanh nghiệp thực tế hoạt động tăng 10,5%/năm (Ảnh TL)

Nhiều ý kiến đánh giá, việc công bố này sẽ đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam; giúp các địa phương thấy rõ mình đang nằm ở đâu trên bản đồ phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, hiện nay khu vực doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào quy mô phát triển của nền kinh tế, chiếm 60% GDP toàn bộ nền kinh tế.

Theo khảo sát, bình quân giai đoạn 2010-2017, số doanh nghiệp thực tế hoạt động tăng 10,5%/năm, số lao động thu hút làm việc trong khu vực doanh nghiệp tăng 5,9%/năm, vốn sản xuất kinh doanh tăng 15,4%/năm, doanh thu tăng 15,6%/năm, lợi nhuận tăng 13,7% và đóng góp cho ngân sách Nhà nước tăng 12,4%/năm.

Để khu vực doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế đồng thời thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược (phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng thể chế, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất Chính phủ, các bộ ngành và địa phương cần khẩn trương nghiên cứu và thực hiện đồng bộ 4 giải pháp.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế có đứng vững, phát triển thành công được hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ lao động có trình độ, biết đổi mới sáng tạo, biết đưa ra ý tưởng.

Song Nguyên


Tin Tức Cùng Chuyên Mục