Tin Tức Hot

Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi

Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành việc công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 cho thí sinh. Nếu có băn khoăn về kết quả bài thi, môn thi của mình, thí sinh có thể xin phúc khảo bài thi.

Theo Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó. Thời gian nộp đơn phúc khảo từ nay đến hết ngày 20-7-2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi các địa phương phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh. Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo, đồng thời phải ghi biên bản.

Minh Đức

Nguồn: Hà Nội Mới


Tin Tức Cùng Chuyên Mục