Tin Tức Hot

Lấy ý kiến về các nội dung sửa đổi Nghị định 134

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Hiệp hội để lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế XK, thuế NK.

Một buổi họp bàn lấy ý kiến vào những nội dung sửa đổi tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Ảnh: T.Trang.

Dự thảo Nghị định sửa đổi 25 Điều, bổ sung mới 4 Điều, bãi bỏ 2 khoản (khoản 3 Điều 14 và điểm b khoản 4 Điều 20 Nghị định 134/2016/NĐ-CP).

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134 tập trung vào các nhóm nội dung sau: Nhóm nội dung quy định về áp dụng thuế suất thuế XK, thuế NK; bảo lãnh nộp thuế, ưu đãi miễn thuế, cơ sở xác định miễn thuế, đối tượng ưu đãi đầu tư, điều kiện ưu đãi đầu tư (sửa đổi 9 Điều); Nhóm nội dung về hồ sơ, thủ tục miễn thuế, hoàn thuế (sửa đổi, bổ sung 16 Điều, bổ sung mới 4 Điều).

Trước đó, ngày 22/5/2018, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4765/VPCP-KSTT về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan. Trong đó, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính “khẩn trương nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi hoặc sửa đổi theo thẩm quyền và hoàn thành trong Quý III năm 2018 đối với nội dung quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu đưa đi gia công tại cơ sở sản xuất khác và đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu bị tiêu hủy trên cơ sở bình đẳng giữa loại hình sản xuất xuất khẩu và loại hình gia công”.

Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và tổng hợp các kiến nghị và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP để xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Thu Trang

Nguồn: Hải Quan


Tin Tức Cùng Chuyên Mục