Tin Tức Hot

Lào Cai: 8 trường triển khai thí điểm chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo kế hoạch năm học 2018 – 2019, tỉnh Lào Cai có 8 trường được Bộ GD&ĐT chọn thực nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Chương trình sách giáo khoa mới được chú trọng quan tâm

Đó là các trường: Tiểu học số 1 Na Hối, huyện Bắc Hà; Tiểu học Võ Lao, huyện Văn Bàn; Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai; THCS Lê Hồng Phong, thành phố Lào Cai; THCS Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn; Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bắc Hà; THPT số 1 Văn Bàn; THPT số 2 TP Lào Cai.

Toàn ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2016 – 2020”, với hoạt động trọng tâm là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Rà soát, đánh giá sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên phù hợp với việc triển khai chương trình; Rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường lớp, tập trung huy động nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; Quy hoạch, xây dựng trường học chất lượng cao để làm nòng cốt triển khai đổi mới giáo dục.

Để chuẩn bị cho việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ năm học 2018 - 2019, từ cơ quan quản lý đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức nghiên cứu hệ thống về chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các hoạt động đổi mới giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đang nghiên cứu để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án “Triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm 2018 đến năm 2025”.

Cùng với đó các cơ sở giáo dục phổ thông đã thành lập bộ phận thường trực về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ở các cơ sở giáo dục để nghiên cứu chủ trương đổi mới chương trình giáo dục.

Bao gồm các vấn đề về chủ trương, lộ trình, kế hoạch thực hiện; chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; chương trình giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục. Các bậc học xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025. Xây dựng lực lượng nòng cốt để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Mỗi trường sẽ xây dựng được ít nhất 01 giáo viên/môn học; Phòng GD&ĐT xây dựng được ít nhất 12 giáo viên cốt cán cấp huyện, thành phố/môn học để làm nòng cốt trong nghiên cứu, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đồng thời ngành cũng tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và xã hội khi thực hiện chương trình.

Minh Châu

Nguồn: GD&TĐ


Tin Tức Cùng Chuyên Mục