Tin Tức Hot

Kiến nghị xử lý trên 2 tỷ đồng sai phạm

Thanh tra tỉnh Phú Yên vừa ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) tại UBND huyện Tây Hòa.

Chủ đầu tư quản lý DA thiếu chặt chẽ

Việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn ĐTXDCB trên địa bàn huyện Tây Hòa còn nhiều tồn tại, thiếu sót. Ban Quản lý (BQL) dự án (DA) ĐTXD huyện Tây Hòa bố trí và sử dụng vốn ĐTXDCB đối với 9/16 công trình do BQLDA làm chủ đầu tư (CĐT), với tổng mức đầu tư là 39,8 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, các công trình đã phê duyệt quyết toán hoàn thành, nhưng BQLDA và UBND các xã còn nợ các đơn vị thi công trên 1,8 tỷ đồng (công trình Trường Tiểu học số 1, Sơn Thành Đông 101 triệu đồng; UBND 3 xã Hòa Phú, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông và thị trấn Phú Thứ còn nợ 1,7 tỷ đồng).

Mặt khác, trong 2 năm 2014 và 2015, do nguồn thu không đủ để chi thường xuyên cho viên chức, nhân viên đơn vị nên BQLDA đã được UBND huyện cho phép tạm ứng ngân sách huyện số tiền 400 triệu. Đến thời điểm này, BQLDA chưa hoàn trả lại ngân sách huyện số tiền đó.

6/6 công trình do UBND các xã làm CĐT có nhiều thiếu sót về công tác QLDA, đó là: Thiếu kiểm tra, xem xét về điều kiện năng lực của các đơn vị tư vấn QLDA trước khi ký hợp đồng. Đối với các hợp đồng kinh tế về tư vấn QLDA giữa CĐT và đơn vị tư vấn không đúng mẫu theo quy định tại Công văn số 99/BXD-KTTC ngày 17/1/2008 của Bộ Xây dựng; hợp đồng không quy định rõ phạm vi công việc và nội dung quản lý DA là thực hiện không đúng quy định.

Các đơn vị tư vấn QLDA đã không thực hiện công tác QLDA các công trình theo hợp đồng kinh tế đã ký, cụ thể: Không thể hiện sản phẩm, khối lượng của công việc QLDA đối với tổ chức được thuê làm công tác QLDA; CĐT không theo dõi, quản lý việc thực hiện hợp đồng của tư vấn QLDA, việc các CĐT thanh toán và quyết toán xong các hợp đồng tư vấn không đảm bảo các yêu cầu nêu trên, dẫn đến sai phạm với tổng giá trị các hợp đồng tư vấn QLDA là 250,9 triệu đồng.

3/6 công trình (hội trường UBND xã Hòa Phú; hội trường UBND xã Hòa Đồng; nhà văn hóa thôn Lương Phước, xã Hòa Phú), CĐT không yêu cầu và đơn vị thi công thực hiện việc bảo đảm thực hiện hợp đồng là thực hiện không đúng quy định tại Điều 66 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

100% công trình thiết kế dự toán chưa phù hợp

Có 16/16 công trình, đơn vị tư vấn thiết kế tính khối lượng dự toán chưa phù hợp với khối lượng thiết kế bản vẽ thi công. Khi thẩm tra thiết kế, dự toán, đơn vị tư vấn thẩm tra không thực hiện hết trách nhiệm theo quy định, nên không phát hiện sự bất hợp lý giữa khối lượng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công, để yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh lại cho phù hợp, vẫn báo cáo và kiến nghị với CĐT về các công trình này đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán... làm cho khối lượng dự toán cao hơn khối lượng thiết kế bản vẽ thi công tương ứng với tổng số tiền 435,2 triệu đồng.

 

X

Công trình công viên và trồng cây xanh huyện Tây Hòa do Phòng Kinh tế hạ tầng làm CĐT chưa đủ điều kiện phê duyệt thiết kế, dự toán, nhưng Phòng Kinh tế hạ tầng vẫn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là thực hiện không đúng theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình,

Đơn vị thi công không giảm trừ khối lượng quyết toán của 16/16 công trình do dự toán tính thừa và trùng, đồng thời tính sai số học khối lượng bê tông xà dầm; xây tường gạch bê tông; trát granito bậc cấp; trát trần; bả ma-tít; sơn trần; sơn tường trong và ngoài nhà; bê tông nắp hố thu; bê tông lót, bê tông tường, đáy; giấy dầu nhựa đường; ván khuôn thép kênh; đào xúc đất để đắp; vận chuyển đất đắp; bốc đất hữu cơ; đắp đất bằng đầm cóc; trồng cỏ mái kênh mương... dẫn đến làm tăng giá trị quyết toán theo đơn giá hợp đồng với tổng số tiền là 489,9 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Phú Yên kiến nghị UBND huyện Tây Hòa nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành QLDA đối với các công trình XDCB do các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm CĐT; chỉ đạo các CĐT (BQLDA, Phòng Kinh tế hạ tầng và UBND các xã) thực hiện kiểm điểm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND huyện trong việc thực hiện QLDA, công trình để xảy ra các sai phạm nêu trên.

Yêu cầu các CĐT thu hồi số tiền sai phạm 768,8 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước; sớm bố trí nguồn vốn để BQLDA trả nợ dứt điểm công trình Trường Tiểu học số 1, Sơn Thành Đông với số tiền 101 triệu. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn cân đối đủ nguồn vốn để trả nợ dứt điểm số tiền 1,7 tỷ đối với các công trình do UBND các xã, thị trấn làm CĐT.

BQLDA có trách nhiệm thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 189,2 triệu đồng do sai phạm của các đơn vị tư vấn và thi công, đồng thời có trách nhiệm khẩn trương hoàn trả số tiền 400 triệu đồng đã tạm ứng từ năm 2014, 2015 cho ngân sách huyện.

Phòng Kinh tế hạ tầng có trách nhiệm thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 181,8 triệu đồng do sai phạm của các đơn vị tư vấn và thi công, đồng thời có trách nhiệm hoàn trả lại chi phí thẩm định thiết kế, dự toán công trình công viên và trồng cây xanh với số tiền 9,3 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

UBND các xã có trách nhiệm thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 388,5 triệu đồng do sai phạm của các đơn vị.

Thái Hải


Tin Tức Cùng Chuyên Mục