Tin Tức Hot

Kiểm tra liên ngành về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Đoàn kiểm tra đã kết thúc chuyến công tác, hoàn thành các nội dung theo đúng Kế hoạch. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Tư pháp sẽ có báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về các nội dung đã kiểm tra.

Một buổi giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính tại Quảng Ninh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính nêu tại Công văn số 959/VPCP-V.I (ngày 26/01/2018) của Văn phòng Chính phủ, ngày 06/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1528/QĐ-BTP thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và công tác thi hành án (THA) hành chính của UBND, Chủ tịch UBND tại các tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang và Cà Mau. Cùng ngày, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Kế hoạch số 2479/KH-BTP để triển khai thực hiện.

Theo Quyết định số 1528/QĐ-BTP, Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Bộ Tư pháp là Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Lãnh đạo Tổng cục THADS; đại diện Văn phòng TƯ Đảng, TANDTC, VKSNDTC, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm: Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và công tác THA hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn 03 tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang và Đắk Lắk, trong đó làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

Qua đó đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ban hành các quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND; bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật về tố tụng hành chính trong trường hợp quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND và UBND bị khởi kiện tại Tòa án và đặc biệt là các giải pháp bảo đảm thi hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính mà Chủ tịch UBND, UBND là bên phải THA.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Tình hình triển khai thi hành Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP (ngày 01/7/2016) của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục THA hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; Thực trạng chấp hành pháp luật trong việc ban hành các quyết định hành chính, thực hiện các hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND; thực trạng chấp hành pháp luật tố tụng hành chính của Chủ tịch UBND, UBND trong trường hợp quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND bị khởi kiện tại Tòa án; Tình hình, kết quả THA hành chính của Chủ tịch UBND, UBND; Tình hình thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức là người phải THA và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải THA.

Sau 4 ngày làm việc, Đoàn kiểm tra đã kết thúc chuyến công tác, hoàn thành các nội dung theo đúng Kế hoạch. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Tư pháp sẽ có báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về các nội dung đã kiểm tra.

Nguyễn Thị Kim Quy


Tin Tức Cùng Chuyên Mục