Tin Tức Hot

Khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 224 tỷ đồng trong tuần qua

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt trong tuần vừa qua, nhưng giá trị đã giảm đi khá nhiều so với con số hơn 1.116 tỷ đồng vào tuần trước đó.

Trên sàn HOSE, khối ngoại chỉ mua ròng 1 phiên duy nhất vào ngày giữa tuần, 4 phiên còn lại đều là bán ròng.

Tổng cộng trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 8,3 triệu đơn vị, tuy nhiên giá trị bán ròng tương ứng đã thấp hơn khá nhiều trong tuần trước, khi chỉ hơn 264 tỷ đồng

Tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 23 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 1.169 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/7

10,42

16,75

-6,33

363,87

513,89

-150,02

10/7

13,96

16,4

-2,44

665,92

746,32

-80,39

11/7

21,27

17,97

3,29

873,46

803,48

69,98

12/7

7,03

8,66

-1,62

212,23

276,49

-62,26

13/7

9,68

10,94

-1,26

394,68

436,89

-42,2

Tổng cộng

62,36

70,72

-8,36

2.510,16

2.777,07

-264,89

Trên sàn HNX, ngược lại trên HOSE, khi khối ngoại chỉ bán ròng 1 phiên duy nhất vào ngày cuối tuần, 4 phiên liên tiếp trước đó đều là mua ròng.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng gần 2 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng hơn 47 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ chưa đến 30.000 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng, nhưng giá trị cũng chỉ hơn 100 triệu đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/7

2,45

1,76

0,69

38,5

27,79

10,71

10/7

0,94

0,6

0,34

20,81

8,95

11,87

11/7

2,65

0,56

 

X

2,09

37,1

12,27

24,83

12/7

0,74

0,82

-0,08

11,4

10,61

0,8

13/7

0,88

1,95

-1,06

12,07

13,18

-1,11

Tổng cộng

7,66

5,69

1,98

119,88

72,8

47,1

Trên sàn UpCoM, khối ngoại đã có 2 phiên bán ròng liên tiếp kể từ đầu tuần, và đã mua ròng trở lại trong 3 phiên còn lại.

Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 2,8 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 7 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2,77 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị là mua ròng hơn 3,5 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/7

0,79

2,58

-1,78

20,05

42,25

-22,2

10/7

1,77

2,97

-1,19

110,49

115,64

-5,15

11/7

1,01

0,6

0,41

20,95

7,89

13,06

12/7

1,14

1,13

0,01

28,64

27,9

0,74

13/7

0,6

0,9

-0,3

21,99

15,52

6,47

Tổng cộng

5,31

8,18

-2,85

202,12

209,2

-7,08

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng khoảng 9,23 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 224,87 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng hơn 25,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 1.166,05 tỷ đồng.

Lạc Nhạn

Nguồn: ĐTCK


Tin Tức Cùng Chuyên Mục