Tin Tức Hot

Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội

Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản số 1673/BXD-QLN trả lời văn bản số 6130/VPCP-KTTH ngày 28/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với đề xuất tại văn bản số 7354/BTC-TCNH ngày 20/6/2018 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hiện nay, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội đang bị ách tắc, nhiều dự án chậm tiến độ hoặc tạm dừng thi công, nhiều chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đang xin chuyển đổi sang thành dự án nhà ở thương mại, số lượng nhà ở xã hội cung ứng ra thị trường hầu như không có. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó, nguyên nhân chính là do sau khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ đã giải ngân hết vào cuối tháng 12/2016 thì đến nay vẫn chưa bố trí được nguồn vốn ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất, nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, Bộ Xây dựng thống nhất với nội dung đánh giá, nhận định về thực tế triển khai, những tồn tại, vướng mắc và phương án đề xuất triển khai các chương trình tín dụng chính sách có hỗ trợ lãi suất, cấp bù chênh lệch lãi suất (trong đó có chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội) của Bộ Tài chính tại văn bản số 7354/BTC-TCNH ngày 20/6/2018 nêu trên.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính để bảo đảm triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Diệu Anh

Nguồn: Xây Dựng


Tin Tức Cùng Chuyên Mục