Tin Tức Hot

Hình độc về guồng xe nước ở Việt Nam một thế kỷ trước

Được coi như những chiếc 'máy bơm nước' thời xa xưa, guồng xe nước là sáng tạo để đời của người nông dân Việt nhằm đưa nước từ sông suối vào đồng ruộng. Cùng xem những hình ảnh hiếm có về guồng xe nước ở Việt Nam một thế kỷ trước.

Hình ảnh một

guồng xe nước

ở Tiên Yên, phía Bắc Quảng Ninh được in trên bưu thiếp đầu thế kỷ 20. Ở khu vực miền núi phía Bắc, guồng xe nước được gọi là cọn nước.

Một

guồng xe nước

ở Quảng Ngãi xưa. Đây là một hệ thống tận dụng dòng chảy của nước để đưa nước lên cao bằng ống tre và dẫn nước vào đồng ruộng bằng máng tre.

Tổ hợp guồng xe nước, thường gọi là bờ xe nước trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi.

Hình ảnh

in trên một con tem xuất bản ở Paris đầu thế kỷ 21.

bờ xe nước sông Trà Khúc

Guồng xe nước ở sông Thu Bồn, Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam.

 

X

Một hình ảnh khác về guồng xe nước trên sông Thu Bồn.

Một bức ảnh guồng xe nước ở Việt Nam xưa được thực hiện tại một địa phương chưa xác định.

Guồng xe nước ở đồng bằng Bắc Bộ đầu thế kỷ 20.

Một guồng xe nước ở Quảng Ngãi, khoảng năm 1968-1969.

Guồng xe nước đạp chân trên cánh đồng ở Thừa Thiên - Huế, năm 1920.

Hai phóng viên quốc tế đạp guồng nước ở Lộc Điền, Thừa Thiên - Huế năm 1965.

Mời quý độc giả xem clip: Ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

T.B (tổng hợp)


Tin Tức Cùng Chuyên Mục