Tin Tức Hot

HĐND các địa phương xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

QUẢNG NAM- Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17 đến 19-7); xem xét các nội dung: công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình 6 tháng đầu năm 2018: thực hiện kế hoạch phát triển KTXH; thực hiện ngân sách Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến HĐND tỉnh; xem xét, quyết định 24 nội dung trong đó có nội dung bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2018; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019; danh mục các lĩnh vực đầu tư, kết cấu hạ tầng KTXH ưu tiên phát triển của địa phương giai đoạn 2018 - 2020...

TH. HÀ

KON- TUM- Từ ngày 11 đến 13-7, HĐND tỉnh Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ 6, khóa XI, xem xét, thảo luận các đề án, tờ trình, nghị quyết quan trọng như: Về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020; về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020; giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018; phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018; xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021...

SÔNG THU

Nguồn: CAĐN


Tin Tức Cùng Chuyên Mục