Tin Tức Hot

HCD bị HoSE nhắc nhở chậm thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo nhắc nhở chậm thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng tiền đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HoSE: HCD).

Ảnh Internet

Theo đó, ngày 15/11, HoSE đã nhận được Nghị quyết Hội đồng quản trị của HCD về việc thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền. Công ty sẽ thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền vào ngày 15/4/2020. HCD đưa ra lý do gia hạn là công ty đang tập trung nguồn tiền để nhập số lượng lớn nguyên liệu với giá thấp để dự trữ cho sản xuất và kinh doanh dịp Tết. Vì vậy, công ty cần có thêm thời gian thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

Liên quan đến vấn đề này, HoSE cho biết, căn cứ Luật Doanh nghiệp có quy định về việc trả cổ tức như sau: 'Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên'. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường năm 2018 ngày 19/4 của HCD có thông qua việc trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 11% tương đương 1.100 đồng/cp.

Như vậy, công ty đã chậm trễ trong việc chi trả cổ tức năm 2017, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông công ty. Đây là lần điều chỉnh thứ 3 của công ty về thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông. Một lần nữa HoSE nhắc nhở HCD và đề nghị công ty thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc chậm chi trả cổ tức sẽ được báo cáo UBCKNN xử lý theo quy định.

NDH


Tin Tức Cùng Chuyên Mục