Tin Tức Hot

Hàn Quốc: Cơ quan nghiên cứu của chính phủ ETRI nộp đơn xin cấp bằng sáng chế về Blockchain

Hệ thống được cung cấp bởi một số máy chủ, sẽ ghi lại lịch sử giao dịch tài chính của một tổ chức công trên một blockchain. Để tăng cường độ tin cậy của hệ thống, máy chủ của bên thứ ba cũng được áp dụng.

Một tổ chức do chính phủ tài trợ của Hàn Quốc đã gửi đơn đăng ký bằng sáng chế liên quan đến blockchain đến Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), các tài liệu công khai cho thấy.

Hồ sơ này được Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông (ETRI) đệ trình vào ngày 10 tháng 1 năm nay, nêu chi tiết một hệ thống hỗ trợ bởi blockchain để quản lý dữ liệu thuộc về các tổ chức nhà nước (tổ chức công).

Cụ thể hơn, hệ thống, được cung cấp bởi một số máy chủ, sẽ ghi lại lịch sử giao dịch tài chính của một tổ chức công trên một blockchain. Để tăng cường độ tin cậy của hệ thống, máy chủ của bên thứ ba cũng được áp dụng với cấu trúc được mô tả là "hoạt động toán học".

Trọng tâm của khái niệm là nỗ lực để tăng tính minh bạch xung quanh thông tin gắn với các tổ chức công.

Như hồ sơ giải thích:

"Một lịch sử thu nhập hoặc một lịch sử chi tiêu của các tổ chức công thực thi ngân sách quốc gia và các tổ chức phi lợi nhuận quyên góp phải được quản lý minh bạch. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều khả năng máy chủ có thể bị tấn công hoặc bị thao tác/ giả mạo nội bộ thật khó cho các công dân hoặc nhà tài trợ bình thường biết lịch sử thu nhập và lịch sử chi tiêu của các tổ chức công".

Cùng nộp bằng sáng chế đến Hoa Kỳ, ETRI đã nộp đơn đăng ký tương tự cho Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2017.

Hồ sơ này là một ví dụ đáng chú ý của một tổ chức được chính phủ tài trợ vận động để có được quyền bằng sáng chế xung quanh một ứng dụng của blockchain.

ETRI, theo trang web chính thức của họ, được thành lập vào năm 1976 và là một trong những tổ chức nghiên cứu ưu tú nhất trong lĩnh vực viễn thông tại Hàn Quốc. Nó cũng là một tổ chức tìm kiếm bằng sáng chế đang hoạt động, các dữ liệu được công bố của họ cho thấy, với hơn 10.000 hồ sơ bằng sáng chế đã được nộp cho đến nay.

Đình Kiên (theo Coindesk)

Nguồn: ICTNews


Tin Tức Cùng Chuyên Mục