Tin Tức Hot

Hải Dương: Ban Thanh tra nhân dân phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc

6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát; trực tiếp chủ trì giám sát các lĩnh vực: việc thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất đai; việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp…

Đặc biệt các Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện, kiến nghị chính quyền 605 vụ việc, được các cơ quan liên quan xử lý, trả lời, đạt 96,3%, giúp Nhà nước thu hồi 40 triệu đồng và 767 m2 đất.

Các Ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng đã giám sát 342 công trình, phát hiện 1 vụ việc sai phạm và kiến nghị chính quyền giải quyết. Ủy ban MTTQ các cấp đã tiếp nhận 638 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chuyển 615 đơn hợp lệ đến các cơ quan chức năng giải quyết...Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể đã hòa giải thành công 1.032 trong tổng số 1.156 mâu thuẫn trên địa bàn dân cư. MTTQ cấp huyện, xã đã chủ trì 235 cuộc giám sát về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

H.D.

Nguồn: Đại Đoàn Kết


Tin Tức Cùng Chuyên Mục