Tin Tức Hot

Hà Nội: Triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2020

Ngày 11/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 của TP Hà Nội.

Dự hội nghị, đại biểu Trung ương có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Tuấn Anh. Về phía Hà Nội có: Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND TP Vũ Đăng Định công bố Quyết định giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền nêu một số nội dung cần quan tâm để triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025.

27 chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết chủ đề năm 2020: "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đạỉ hội đảng bộ các cấp”.

Về chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 của TP có 27 chỉ tiêu, gồm: 1 chỉ tiêu về thu – chi ngân sách (HĐND TP giao 278.805 tỷ đồng, tăng 5,3% so với ước thực hiện năm 2019); 25 chỉ tiêu Kinh tế - xã hội (thêm 3 chỉ tiêu so với Nghị quyết HĐND TP quyết nghị và kế hoạch năm 2019 gồm Giường bệnh/vạn dân, Bác sỹ/vạn dân, Tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng); 1 chỉ tiêu về biên chế hành chính, sự nghiệp (đối với biên chế công chức, giảm 2% biên chế theo đúng Quyết định của Bộ Nội vụ; đối với biên chế viên chức, giảm 2% biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục, y tế, tập trung chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ).

Trong đó, Giám đốc Sở KH& Đầu tư lưu ý chỉ tiêu cần tập trung như chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên. Để thực hiện chỉ tiêu này, các ngành và các địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển du lịch; các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; kiểm soát dịch bệnh;...

 

X

Chỉ tiêu 100% cụm công nghiệp có trạm xử lỷ nước thải: Sở Xây dựng chủ trì; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, khởi công và hoàn thành dự án chậm nhất tháng 9/2020.

Chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch: Sở Xây dựng chủ trì cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước, nhất là phát triển mạng truyền dẫn; phấn đấu cơ bản 100% người dân được cung cấp nước sạch, đảm bảo ổn định nguồn cung và an ninh nguồn nước.

Về kế hoạch đầu tư công, tại kỳ họp HĐND TP lần thứ 11 vừa qua, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 4/12/2019 về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp TP là 107.917 tỷ đồng. Trong đó, 74.625 tỷ đồng/687 dự án XDCB tập trung cấp TP và 17.160 tỷ đồng/788 dự án ngân sách TP hỗ trợ cấp huyện. Dự kiến 502/687 dự án cấp TP và 781/788 dự án cấp huyện hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

Với dự kiến kết quả thực hiện và phương án cân đối bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố nêu trên, sẽ có 184 dự án XDCB tập trung cấp TP chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 với nhu cầu vốn là 39.703 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn ODA).

Về kế hoạch năm 2020: Giao đầu năm tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 là 44.918 tỷ đồng, trong đó cấp TP 28.104 tỷ đồng, cấp huyện 16.814 tỷ đồng.

Vốn XDCB tập trung cấp TP cân đối, bố trí 11.672 tỷ đồng cho 206 dự án (121 dự án chuyển tiếp; 85 dự án khởi công mới; dự kiến 108 dự án hoàn thành bàn giao trong năm).
Vốn NSTP hỗ trợ cấp huyện, TP bố trí bố trí 3.906 tỷ đồng cho 234 dự án; dự kiến 227 dự án hoàn thành bàn giao trong năm.

(tiếp tục cập nhật...)

Công Thọ - Thủy Tiên


Tin Tức Cùng Chuyên Mục