Tin Tức Hot

Giám sát chặt việc chào bán chứng khoán ra công chúng

6 tháng đầu năm, có 11 doanh nghiệp được chấp thuận niêm yết mới, hủy niêm yết bắt buộc đối với 16 doanh nghiệp.

Tổng kết hoạt động thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cần tập trung các nội dung: rà soát, củng cố công tác xét duyệt hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng; cùng với các Sở giao dịch chứng khoán củng cố công tác xét duyệt hồ sơ niêm yết, đăng ký giao dịch để tăng cường chất lượng hàng hóa cho thị trường; tăng cường kiểm tra, đặc biệt là giám sát quá trình tăng vốn và sử dụng vốn trước khi đăng ký giao dịch và niêm yết; giám sát về tính minh bạch các thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty đại chúng, vấn đề sử dụng vốn, công bố thông tin và quản trị công ty.

6 tháng đầu năm, có 11 doanh nghiệp được chấp thuận niêm yết mới, hủy niêm yết bắt buộc đối với 16 doanh nghiệp, chấp thuận đăng ký giao dịch mới cho 56 doanh nghiệp.

UBCK đã xét duyệt 196 hồ sơ chào bán với tổng giá trị phát hành hơn 71.500 tỷ đồng.

Các Sở giao dịch và công ty chứng khoán đã tổ chức 40 phiên đấu giá cổ phần, trong đó có 16 phiên phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), 24 phiên thoái vốn. Số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn 6 tháng đầu năm 2018 bằng 57% so với năm 2017.

Nguồn: ĐTCK


Tin Tức Cùng Chuyên Mục