Tin Tức Hot

Đổi chất thải nguy hại lấy quà

Những vỏ chai thuốc BVTV, thuốc trừ sâu, hóa chất giờ đã không còn nguy hại mà còn mang lại quà cho bà còn nữa chứ. Một việc làm tuyệt vời giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Nguồn VTV24


Tin Tức Cùng Chuyên Mục