Tin Tức Hot

Dân tin, dân ủng hộ

Từ đầu năm 2018 đến nay, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở các địa phương vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở các địa bàn giáp ranh với TX Điện Bàn (Quảng Nam), H. Đại Lộc, Đông Giang (Quảng Nam) và Nam Đông (TT- Huế) tiếp tục được giữ vững. Trong đó, phải kể đến việc lực lượng Công an xã (CAX) đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào TDBVANTQ, đảm bảo ANTT ở cơ sở theo hình thức tập trung tại các địa bàn thôn. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm, kiểm điểm trước quần chúng nhân dân, giao cho tổ chức, gia đình, tộc họ tiếp nhận, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, củng cố các tổ chức ở thôn xóm đi vào hoạt động có nề nếp. Các địa phương còn xây dựng các mô hình tự quản trở thành phong trào rộng khắp và cho kết quả thiết thực. Đặc điểm chung ở các mô hình tự quản là có sự tham gia tích cực và đông đảo của nhân dân. Người dân vừa là người tổ chức, vừa là lực lượng trực tiếp tiên phong, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển, gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

CAX Hòa Phước (phải) điều tra, thu hồi cây kiểng bị lấy trộm trả cho người dân.

Các địa phương còn chủ động bổ sung các nội dung thiết thực vào mô hình "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội" để cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng gia đình văn hóa, ý thức tự phòng, tự quản ở từng địa bàn dân cư. Theo ông Nguyễn Hiến (thôn Tân Hạnh, xã Hòa Phước), trước đây, tình hình ANTT ở địa bàn giáp ranh với xã Điện Hòa (TX Điện Bàn) này tương đối phức tạp, đối tượng trộm chó, gia cầm thường xuyên đến rình mò, nhưng từ khi lực lượng CAX trực tiếp cùng người dân trong thôn triển khai thực hiện các mô hình tự quản thì tình hình trộm cắp giảm hẳn, nên bà con yên tâm lao động, sản xuất. Thấy đối tượng nào khả nghi là chúng tôi báo ngay cho CAX… Do nhận thức của người dân trong phòng chống tội phạm được nâng cao, nên việc vây bắt tội phạm giờ đây không còn là công việc của lực lượng CA nữa, mà đã trở thành phong trào của quần chúng nhân dân. Người dân vừa là người tổ chức, vừa là lực lượng trực tiếp tiên phong trong việc phát hiện, đấu tranh, giữ gìn ANTT tại cơ sở. Bà Lê Thị Châu (thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến) cho biết: "Chuyện làng, chuyện xóm lâu nay bên cạnh những truyền thống tốt đẹp thì vẫn còn những chuyện tranh chấp, mâu thuẫn, xích mích, cãi cọ, thậm chí đánh nhau, vi phạm pháp luật. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, người dân đều gọi CAX và lực lượng CAX đã giải quyết thấu đáo. Những kết quả giải quyết thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật khiến người dân tâm phục, khẩu phục từ đó tin tưởng lực lượng CAX và ủng hộ CAX trong các phong trào".

Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Nguyễn Tấn Phát nhìn nhận, niềm tin của người dân không chỉ có vậy, mà được bồi đắp từ kết quả địa bàn ngày càng giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nghĩa khí tôn vinh cái đẹp, phản bác cái xấu của người dân thôn quê gìn giữ bao đời, nay được đề cao và phát huy qua các phong trào do địa phương và lực lượng CA phát động. Thông qua Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhiều phong trào thi đua khác cũng đã ra đời, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Bên cạnh việc tổng kết nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thời gian đến, địa phương tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về ANTT, thường xuyên cập nhật những quy định mới đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ thực thi pháp luật trong nhân dân; xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo vệ ANTT; trong đó, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và các tổ chức nòng cốt, cùng với đội ngũ CAX tạo thành lực lượng xung kích, hạt nhân trong phong trào TDBVANTQ.

VY HẬU

Nguồn: CAĐN


Tin Tức Cùng Chuyên Mục