Tin Tức Hot

Công tác xã hội trong trường học: đặt học sinh vào vị trí trung tâm

Hướng tới một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, Bộ GDĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác xã hội trong trường học và lấy ý kiến góp ý.

Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ GDĐT xây dựng Thông tư hướng dẫn công tác xã hội trong trường học.

Theo đó, mục đích của công tác xã hội trong trường học là nhằm: Hỗ trợ học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng để tự giải quyết các khó khăn, căng thẳng, khủng hoảng và phát huy tiềm năng để thành công trong học tập và cuộc sống. Hạn chế học sinh bị xâm hại, bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật. Hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia cùng nhà trường trong việc giáo dục học sinh, tăng cường kỹ năng hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng học sinh. Hỗ trợ cán bọ quản lý, giáo viên và nhân viên trong trường học nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng xử phi bạo lực. Huy động nguồn nhân lực từ cộng đồng tham gia, phối hợp cùng nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.

Ảnh minh họa: báo Hà Nội mới

Thông tư được xây dựng theo hướng quy định cụ thể các nhiệm vụ, công việc mà các nhà trường đã và đang thực hiện theo đúng với chức năng của nghề công tác xã hội là phát hiện, phòng ngừa, can thiệp, phục hồi và phát triển.

Thông tư cũng quy định rõ về nguyên tắc, nội dung, hình thức hoạt động và trách nhiệm thực hiện công tác xã hội trong trường học. Các cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

Công tác xã hội trong trường học thực hiện theo 5 nguyên tắc: 1. Giữ bí mật các thông tin cá nhân của học sinh, chỉ chia sẻ thông tin với những cá nhân liên quan trong trường hợp cần thiết và có sự đồng ý của người được hỗ trợ. 2. Tôn trọng các đặc điểm riêng biệt về bản thân, hoàn cảnh cá nhân, quan điểm, giá trị, niềm tin và quyền tự quyết của học sinh, nhân phẩm của học sinh, đặt học sinh vào vị trí trung tâm của các hoạt động trợ giúp. 3. Lắng nghe ý kiến của học sinh và tạo cơ hội để học sinh tham gia tối đa vào việc thảo luận các giải pháp cho những vấn đề của mình. 4. Bảo đảm mọi quyết định được đưa ra đều có sự cân nhắc kỹ lưỡng vì lợi ích tốt nhất của học sinh song không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 5. Bảo đảm mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng, khách quan giữa học sinh và những người liên quan trên cơ sở công việc, không vì cảm xúc, tình cảm cá nhân.

Nội dung của công tác xã hội trong trường học gồm các nội dung chính: Phát hiện các nguy cơ trong và ngoài nhà trường, các vụ việc có ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh; Tổ chức các hoạt động phòng ngừa hạn chế nguy cơ; Thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp; Phối hợp với các bên liên quan can thiệp, trợ giúp học sinh khi có nhu cầu; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh hòa nhập cộng đồng sau can thiệp…

Công tác xã hội trong trường học thực hiện theo 04 hình thức: Rà soát, phát hiện nguy cơ; Phòng ngừa; Can thiệp, trợ giúp; và Hỗ trợ phát triển.

Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; các cơ sở GDĐT, phòng GDĐT; Hiệu trưởng nhà trường; cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; ban đại diện cha mẹ học sinh; Học sinh; các cơ sở đào tạo ngành công tác xã hội có trách nhiệm thực hiện công tác xã hội trong trường học.

Hiện Dự thảo Thông tư này đang được Bộ GDĐT đăng tải, lấy ý kiến góp ý đến ngày 18/9/2018 trước khi ban hành chính thức.

Minh Vy


Tin Tức Cùng Chuyên Mục