Tin Tức Hot

CII, CVT, FCN, HID, CLH, FTM, BCG: Thông tin giao dịch cổ phiếu

CII đã mua 2,4 triệu cổ phiếu NBB, Ô tô 1 - 5 thoái toàn bộ vốn tại BCG...

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB): Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã mua 2,4 triệu cổ phiếu NBB trong ngày 11/7. Sau giao dịch CII nắm 36,5 triệu cổ phiếu NBB, tỷ lệ 37,53%.

Công ty cổ phần CMC (Mã: CVT): Ông Nguyễn Minh Tuấn, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 2.000 cổ phiếu từ ngày 17/7 đến 15/8. Nếu thành công ông Tuấn sẽ sở hữu số cổ phiếu trên, tỷ lệ 0,005%.

Công ty cổ phần FECON (Mã: FCN): Ông Trần Trọng Thắng, Phó chủ tịch thường trực đã bán 245.000 cổ phiếu trong tổng số đăng ký bán 300.000 cổ phiếu. Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đăng ký là biến động của thị trường. Hiện ông Thắng sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu FCN.

Công ty cổ phần Halcom Việt Nam (Mã: HID): Ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch HĐQT đã mua 1 triệu cổ phiếu HID từ ngày 15/6 đến 13/7. Hiện ông Huân sở hữu hơn 5,7 triệu cổ phiếu HID, tỷ lệ 17,78%.

Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (Mã: CLH): Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI đăng ký bán toàn bộ 473.600 cổ phiếu, tỷ lệ 4,74% từ ngày 17/7 đến 15/8. Phương thức thực hiện thỏa thuận hoặc khớp lệnh nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Mã: FTM): Bà Phạm Thị Phương đăng ký bán toàn bộ 2,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,22%. Thời gian thực hiện từ ngày 9/7 đến 2/8.

Công ty cổ phần Bamboo Capital (Mã: BCG): Công ty cổ phần Ô tô 1 - 5 đã bán toàn bộ 4,12 triệu cổ phiếu trong ngày 3/7. Hiện Ô tô 1 - 5 không còn sở hữu cổ phiếu BCG.

Khổng Chiêm

Nguồn: NDH


Tin Tức Cùng Chuyên Mục