Tin Tức Hot

Chủ tịch VietinBank làm Phó chủ tịch Quảng Ninh

Chiều 13/7, ông Nguyễn Văn Thắng đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 66/67 phiếu, đạt 98,5% số đại biểu có mặt, đạt 89,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Thắng.

Ngày 13/7/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1436/QĐ-NHNN về việc miễn nhiệm người đại điện 40% phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank (mã CTG) đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT ngân hàng để thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo thông báo tại Công văn số 7143-CV/VPTW ngày 12/7/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/7/2018.

Trước đó một ngày, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành công văn luân chuyển cán bộ. Trong công văn này, ông Thắng sẽ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, luân chuyển chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Ông được giới thiệu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 13/7, ông Thắng đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 66/67 phiếu, đạt 98,5% số đại biểu có mặt, đạt 89,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Thắng sinh năm 1973, hiện đã hoàn tất Cao cấp Lý luận chính trị và Tiến sỹ Tài chính lưu thông tiền tệ. Ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước khi về làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Thắng có gần 20 năm làm việc tại VietinBank và trải qua nhiều vị trí quan trọng, như Giám đốc VietinBank Chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc. Ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT VietinBank từ tháng 4/2014.

TRẦN THÚY

Nguồn: BizLIVE


Tin Tức Cùng Chuyên Mục