Tin Tức Hot

Các địa phương khác hãy hành động quyết liệt như Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau khi hợp nhất, như vậy là Lào Cai đi tiên phong trong việc sáp nhập hai sở thành một theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua Nghị quyết sáp nhập 2 Sở. Ảnh: Báo Lào Cai

Sáp nhập hai lĩnh vực giao thông vận tải - xây dựng sẽ khắc phục những bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Từ hai sở thành một sở, rõ ràng trước mắt là tinh gọn bộ máy, bớt một cấp trưởng và nhiều cấp phó. Lào Cai khẳng định tuy sáp nhập hai sở nhưng không quá ba phó giám đốc và 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ.

Tiếp theo là tiết kiệm chi phí nuôi bộ máy cồng kềnh, trụ sở cơ quan và tiết kiệm thời gian họp hành. Người dân sẽ thụ hưởng một quy trình hành chính khoa học, phù hợp hơn trước đây khi còn tồn tại hai sở.

Không cần phải nói đến thử nghiệm mô hình sáp nhập, chúng ta có thể tin tưởng rằng, sáp nhập để tinh gọn bộ máy và sẽ mang lại hiệu quả.

Các địa phương khác thì sao, chắc chắn ai cũng nhìn thấy sự cần thiết của sáp nhập một số sở, nhưng chưa làm được vì sự cản ngại ngay trong chính những người lãnh đạo. Sáp nhập là mất ghế mất chức, mất quyền lực là mất quyền lợi nên chẳng ai dại gì tự cắt đi lợi ích của chính mình. Không vượt qua được chuyện lợi danh, không thể sáp nhập được các sở.

Trên thực tế, Lào Cai làm được thì không có lý do gì các địa phương khác không làm. Ở đây, cho thấy vai trò của lãnh đạo địa phương, khi đã quyết liệt thì thực hiện được. Muốn làm được thì tâm phải sáng, lòng phải trong, tất cả vì cái chung, thuyết phục được cấp dưới hy sinh quyền lợi cho sự nghiệp đổi mới, cho lợi ích của đất nước. Không chỉ giao thông vận tải và xây dựng, nhiều địa phương khác không có thế mạnh về du lịch thì không cần phải tồn tại Sở Du lịch, rồi KHCN và GDĐT… Lập ra một sở nhưng không hoạt động nhiều, chỉ tốn tiền dân nuôi cho cả bộ máy chưa hẳn đã hiệu quả.

Lào Cai đi trước, các địa phương khác hãy sáp nhập các sở ngay, đừng ngồi nhìn và chờ nữa. Chúng ta đã nói quá nhiều về cải cách, chúng ta phải hành động.

LÊ THANH PHONG

Nguồn: Lao Động


Tin Tức Cùng Chuyên Mục