Tin Tức Hot

Bộ Xây dựng có ý kiến về việc sắp xếp lại và xử lý tài sản công của Tổng Cty HUD

Về phương án sắp xếp lại, xử lý tổng thể cơ sở nhà, đất của Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng Cty HUD) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND hai tỉnh Khánh Hòa và Đồng Nai.

Trụ sở của Tổng Cty HUD tại Tòa nhà M5 Nguyễn Chí Thanh.(Nguồn: Internet)

Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Trên cơ sở đề nghị của Tổng Cty HUD tại Văn bản số 1132/HUD-HĐTV ngày 24/5/2018 về phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 01 cơ sở nhà, đất của Tổng Cty HUD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Văn bản số 1133/HUD-HĐTV ngày 24/5/2018 về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tổng Cty HUD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 12/6/2018, Bộ Xây dựng đã chủ trì phối hợp với đại diện các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng tỉnh Đồng Nai; Tổng Cy HUD tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất các cơ sở nhà, đất của Tổng Cty HUD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 18/6/2018, Bộ Xây dựng đã chủ trì phối hợp với đại diện các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; Tổng Cty HUD tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 54 Đống Đa, phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ kết quả kiểm tra hiện trạng, Bộ Xây dựng thống nhất với phương án sắp xếp lại, xử lý tổng thể cơ sở nhà, đất của Tổng Cty HUD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đồng Nai. Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND hai tỉnh xem xét, cho ý kiến về phương án theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Linh Nguyễn

Nguồn: Xây Dựng


Tin Tức Cùng Chuyên Mục