Tin Tức Hot

Bảng lương dựa trên mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Ngày 13.8.2018, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt thang bảng lương năm 2019 dựa trên mức lương tối thiểu vùng.


Tin Tức Cùng Chuyên Mục