Bài 1: Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị

Thời gian qua, nhiều tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp (DN) đã phát huy vai trò 'hạt nhân' chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trong DN. Qua đó, góp phần giữ được ổn định và phát triển DN, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước và thu nhập bình quân hàng năm của người lao động đều tăng.

Tư vấn thiết bị nội thất cho khách hàng tại Xí nghiệp thương mại dịch vụ số 2, Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Ảnh: Thanh Huê

Chỗ dựa vững chắc cho DN

Công ty (CT) CP Thanh Hoa Sông Đà được cổ phần hóa từ năm 2003, đến tháng 4-2014, từ một DN Nhà nước có bề dày lịch sử 60 năm đã trở thành CT tư nhân sau khi Tổng CT Sông Đà thoái hết vốn Nhà nước. Sự thay đổi về sở hữu này đặt đảng bộ CT trước một thách thức lớn là phải đổi mới căn bản nội dung và phương thức hoạt động để có thể phát huy được vai trò lãnh đạo của mình trong DN.

Đồng chí Trương Vạn Thành, bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐQT CT cho biết: Để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức đảng trong DN, đảng ủy đã xây dựng quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của từng bộ phận để xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển của CT từng năm, từng quý, từng tháng. Đảng bộ và các chi bộ duy trì nền nếp thời gian sinh hoạt ổn định; thường xuyên cử các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cũng như các đồng chí ủy viên ban chấp hành về tận các chi bộ để dự sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nội dung sinh hoạt bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Khối DN tỉnh và mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của CT. Đảng bộ xây dựng cơ chế trong sản xuất, kinh doanh trên tinh thần dân chủ mở rộng; đồng thời phát huy trí tuệ của từng đảng viên để xây dựng các nghị quyết và cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn. Khi có sự thống nhất trong toàn đảng bộ và HĐQT, nhiệm vụ chuyên môn được quán triệt đến từng cán bộ, công nhân, người lao động tổ chức thực hiện trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm.

Theo đánh giá của đồng chí Bí thư Ðảng ủy CT CP Thanh Hoa Sông Đà, các đảng viên trong đảng bộ là lực lượng hạt nhân nòng cốt luôn tiên phong trong thực hiện các phong trào do đảng bộ, công đoàn và CT phát động. Nhiều đảng viên là cán bộ quản lý nắm giữ các vị trí quan trọng trong CT hoặc là công nhân điển hình tiêu biểu trong sản xuất, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào tại DN. Hầu hết đảng viên phát huy được tính nêu gương, tạo được niềm tin đối với đồng nghiệp và uy tín đối với lãnh đạo DN. Hằng năm, đảng bộ đều tổ chức để từng chi bộ và các đảng viên đăng ký những việc làm theo Bác cụ thể, phù hợp với đặc thù công việc của từng bộ phận, từng người. Theo đó, đã có nhiều công trình, phần việc, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cả những chương trình hoạt động xã hội từ thiện được đăng ký và thực hiện mang lại hiệu quả cao. Nhiều năm qua, tổ chức đảng luôn là chỗ dựa vững chắc cho DN hoạt động nói chung, là nơi cán bộ, người lao động gửi gắm, đặt niềm tin để vững tâm điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Do phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong DN nên mọi hoạt động của CT luôn đảm bảo, kết quả sản xuất, kinh doanh từ năm 2015 đến nay có sự bứt phá rõ rệt, mức tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm, doanh thu đạt gần 300 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, ở CT CP Thanh Hoa Sông Đà, ngoài tổ chức đảng nhiều năm được đảng bộ cấp trên công nhận trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thì tổ chức công đoàn của CT cũng hoạt động hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong DN hoạt động càng mạnh thì càng góp phần vào sự tăng trưởng của DN và thực hiện càng hiệu quả việc chăm lo đời sống người lao động, điều này được rút ra từ thực tiễn hoạt động của CT TNHH Mai Linh Thanh Hóa.

Đồng chí Hồ Hữu Thiết, Bí thư Chi bộ, Giám đốc CT TNHH Mai Linh Thanh Hóa cho biết: Nhận thấy việc thành lập tổ chức đảng trong DN là yếu tố cần thiết giúp DN định hướng đúng trong đầu tư, kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện cho một số đảng viên trong đơn vị yên tâm sinh hoạt Đảng và để cán bộ quần chúng ưu tú có cơ hội phấn đấu khẳng định mình, tháng 1-2005, chi bộ đảng tại CT được thành lập với 6 đảng viên. Sau hơn 13 năm hoạt động, chi bộ đã kết nạp được 31 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 37 người. Chi bộ đảng CT Mai Linh Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo hoạt động kinh doanh, xem nhiệm vụ kinh doanh, phát triển bền vững thương hiệu là nhiệm vụ số 1. Những quyết sách, nghị quyết của chi bộ luôn gắn sát với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, liên tục đầu tư mở rộng phạm vi hoạt động. Các đồng chí trong chi ủy, các đảng viên trong chi bộ đều nắm giữ các vị trí chủ chốt trong cơ cấu tổ chức, luôn nêu cao vai trò, sự gương mẫu, tiên phong trong quá trình vận hành sản xuất, kinh doanh... Bên cạnh đó, chi ủy chỉ đạo, lãnh đạo công đoàn hàng năm phát động phong trào thi đua, như: Lái xe trung thực, tận tụy với khách hàng; mỗi lái xe là một hướng dẫn viên du lịch, một tiếp thị viên giỏi; lái xe an toàn - doanh thu cao; vô lăng vàng; văn hóa giao thông, an toàn và an ninh trật tự... để tạo sự thuận tiện cũng như niềm tin cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Mai Linh Thanh Hóa.

Ðồng hành cùng DN trong nhiều năm qua, chi bộ CT TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã cùng với các tổ chức đoàn thể lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động vượt mọi khó khăn, hăng say thi đua sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của CT. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10 - 15%, nộp ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng, lợi nhuận trung bình tăng 5-10%, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước, làm tốt nghĩa vụ thuế, trách nhiệm xã hội của DN. Từ một DN nhỏ, CT TNHH Mai Linh Thanh Hóa ngày mới thành lập chỉ có 10 xe, doanh thu 2,8 tỷ đồng/năm, đến nay số lượng phương tiện đã tăng gấp 90 lần (trên 900 phương tiện), doanh thu 130 tỷ đồng/năm, đồng bộ về nhãn hiệu, màu sắc, đặc biệt là chuẩn hóa đồng bộ về phương tiện và thái độ phục vụ.

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò của tổ chức đảng trong các DN là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho DN phát triển. Thực tế cho thấy, DN nào có tổ chức đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất, kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc.

Đồng chí Lê Đình Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh cho biết: Qua thực tế hoạt động, nhiều tổ chức cơ sở đảng trong DN đã giữ vững và phát huy vai trò “hạt nhân” chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của DN; góp phần giữ được ổn định và phát triển DN, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước và thu nhập bình quân hàng năm của người lao động đều tăng. Thông qua đó, đã phát huy, tranh thủ được vai trò của người quản lý, chủ DN trong việc cải thiện điều kiện làm việc và ổn định việc làm cho người lao động; hỗ trợ, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất và có chế độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng trong DN.

Bài 2: Còn nhiều khó khăn, vì sao?

Bài và ảnh: Thanh Huê

Tin Tức Liên Quan


Tin Tức Cùng Chuyên Mục

Việc làm cho lao động lớn tuổi mất việc

18:13, 18/11/2018

Mỗi năm, hàng trăm nghìn lao động lớn tuổi đứng trước nguy cơ mất việc và khó quay lại thị trường lao động chính thức. ...

Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, có phải ký quỹ 100 triệu đồng?

18:13, 18/11/2018

Bạn đọc có email [email protected] hỏi: Tôi vừa thành lập công ty du lịch vào đầu tháng 8.2018. Được biết là khi kinh doanh dịch ...

398 vận động viên tham gia Hội Thao CNVCLĐ quận Hà Đông năm 2018

17:51, 17/11/2018

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023), đồng thời thi đua phấn ...

Chương Mỹ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

17:51, 17/11/2018

Đa số những học viên đã và đang tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Chương Mỹ khi được ...

Nâng cao nhận thức người dân trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

17:51, 17/11/2018

Đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền nâng cao nhận thức đến công tác tổ chức mở các lớp đào tạo nghề, giải quyết ...

5 trường hợp cơ quan hành chính Nhà nước không được tổ chức cuộc họp

17:51, 17/11/2018

Quyết định số 45/2018/QĐ - TTg do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động ...

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và đổi mới, sáng tạo trong ngành GD&ĐT

17:51, 17/11/2018

Sở GD&ĐT Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và ...

Nhận quà của LĐLĐ Đà Nẵng, công nhân Quảng Nam xúc động bật khóc

17:51, 17/11/2018

10 suất quà đã được LĐLĐ TP Đà Nẵng trao cho 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Nam. ...

TS. Phạm Văn Tân: Tinh giản biên chế là nghỉ hưu sớm?

17:51, 17/11/2018

Tinh giản biên chế và tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, CC, VC là việc cần làm ngay bởi đã rất cấp thiết. ...

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cần đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên

17:51, 17/11/2018

Sáng 17.11, tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng ...

Tin Tức Mới