Tin Tức Hot

BẠC LIÊU: NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TOÀN DIỆN HĐND CÁC CẤP

Thời gian qua HĐND tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là luôn đổi mới trong hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri tỉnh Bạc Liêu


Tin Tức Cùng Chuyên Mục