Tin Tức Hot

7 tháng, nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 130,6 tỷ USD

Theo Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018, tính chung 7 tháng, nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 130,6 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 7 tháng, nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 130,6 tỷ USD.

Cụ thể, theo báo cáo này, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong tháng 7 ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước.

Như vậy, tính chung 7 tháng, ước đạt 130,6 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, riêng khu vực kinh tế trong nước ước đạt 54,2 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Về ngành hàng, nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 117,2 tỷ USD, chiếm 89,8% kim ngạch nhập khẩu và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017; nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 8,5 tỷ USD, chiếm 6,5% và tăng 12,5%.

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu với kim ngạch nhập khẩu ước đạt 35,8 tỷ USD, tăng 13,1%.

Hàn Quốc chiếm vị trí thứ hai với con số ước đạt 26,5 tỷ USD, tăng 0,2%, từ ASEAN ước đạt 18,1 tỷ USD, tăng 13,5%, từ Nhật Bản ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 12,8%; từ thị trường Châu Âu ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 9,8%; từ thị trường Hoa Kỳ ước đạt 7 tỷ USD, tăng 25,7%...

PV. (Tổng hợp)


Tin Tức Cùng Chuyên Mục