Tin Tức Hot

12 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

TRC, PTD, LGL, IJC, SGR, VTJ, SGH, SMA, SZL, BRC, INC và VSA thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.TRC, PTD, LGL, IJC, SGR, VTJ, SGH, SMA, SZL, BRC, INC và VSA thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

* Ngày 31/7/2018, Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 23%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/7/2018.

* Ngày 6/8/2018, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (mã PTD-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/7/2018.

* Ngày 8/8/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (mã LGL-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/7/2018.

* Ngày 15/8/2018, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ Thuật (mã IJC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/7/2018.

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã SGR-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/7/2018.

* Ngày 1/8/2018, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba (mã VTJ-HNX) chia cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/7/2018.

 

X

* Ngày 2/8/2018, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/7/2018.

* Ngày 8/8/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4,7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 470 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/7/2018.

* Ngày 14/8/2018, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/7/2018.

* Ngày 6/8/2018, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã BRC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/7/2018.

* Ngày 10/8/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (mã INC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/7/2018.

* Ngày 16/8/2018, Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (mã VSA-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/7/2018.

Hà Anh

Nguồn: VnEconomy


Tin Tức Cùng Chuyên Mục