trailer Lucidity – Sofi bé bỏng

Game gợi nhớ đến truyện tranh kinh điển "Little Nemo In Wonderland" của Winsor McCay hồi năm 1905: quá nên thơ, như ở xứ mộng...

Xem thêm thông tin về game và tải về tại đây.

Nhật Phúc
Nguồn: echip.com.vn