Trailer game Guacamelee!

Game được phát hành cho hệ máy Playstation 3, Vita và mới đây nhất là PC. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây!
Nguồn: echip.com.vn