Trailer game Disney Infinity

Tại E3 2013 vừa qua, Disney đã giới thiệu thêm nhiều nhân vật mới sẽ xuất hiện khi game chính thức ra mắt gồm các nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim đã phát hành như “Cướp biển vùng Caribbean”, “Cars”, “The Incredibles”, “Phineas and Ferb”, “Wreck-It-Ralph”, “Toy Story” và cả “Monsters University”...
Nguồn: echip.com.vn