Lighting Returns: Final Fantasy XIII trailer

Tuy nhiên hiện tại game đã cho phép người dùng đăng ký đặt mua trước tại GameStop hay Amazon với khuyến mãi khá hấp dẫn là bộ trang phục và thanh kiếm huyền thoại của Cloud Strife (Final Fantasy VII) dành cho Lightning. Nguồn: echip.com.vn