Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp

Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp - 1
Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp - 2

Chắc đây là lần đầu tiên cô gái vào bếp.

Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp - 3
Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp - 4

Rửa nhanh tay để tôi còn xếp nào.

Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp - 5
Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp - 6

Ối giời, vụng về đến mức lửa bén sang áo cơ mà.

Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp - 7
Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp - 8

Chắc chắn anh chàng này là một nhà ảo thuật.

Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp - 9
Ảnh động: Hình ảnh khó tin xảy ra trong nhà bếp - 10

Sao cứ đúng lúc vậy con?

Ảnh động: Sái hàm với các tình huống ”bi hài”
Ảnh động: Sái hàm với các tình huống ”bi hài”

Trong cuộc sống không thiếu những tình huống “bi hài“ mà ai chứng kiến cũng phải sái quai hàm.

Bấm xem >>

Trang gốc: Nguồn: www.tin247.com