Video: Hai nhóm côn đồ hỗn chiến bằng vũ khí nóng

Video: Vấn nạn dùng vũ khí nóng giải quyết ân oán:
Hoạt động của các băng nhóm tội phạm, đâm thuê chém mướn giải quyết mâu thuẫn không chỉ bằng vũ khí thô sơ, mà thời gian qua các còn nổi lên các vụ sử dụng cả các loại vũ khí nóng như súng quân dụng.
Nguồn: kienthuc.net.vn