Vừa sáng mắt lại, bà vợ đã khiến ông chồng "chết đứng"

Phẫu thuật mắt mà lại ảnh hưởng luôn tới cả não hay sao thế các chế?

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn